دستگاه های یخساز قالبی

گروه : یخساز قالبی

کارخانه هاي يخساز از 600 کيلوگرم تا 10 تن به صورت متحرک و از 10 تن به بالا به صورت ثابت مي باشد
یخساز قالبی :

کارخانه هاي يخساز از 600 کيلوگرم تا 10 تن به صورت متحرک و از 10 تن به بالا به صورت ثابت مي باشد که از اين یخساز به منظور توليد قالب هاي يخي که مصارف خوراکي ، ساختماني ( جهت کاهش دماي بتن ) ، کشتارگاه هاي دام و طيور ( به منظور کاهش دماي بدن طيور ذبح شده قبل از مرحله انجماد ) مورد استفاده قرار مي گيرد .