دستگاه های یخساز پولکی

گروه : یخساز پولکی

دستگاههای یخساز پولکی قابل تولید در تناژ مختلف بین 350 کیلوگرم تا 100 تن در روز می باشند
زمینه کاربرد یخساز پولکی :
  • یخساز در کشتارگاهها:جهت پایین آوردن دمای طیور پس از کشتار.
  • یخساز در شیلات:جهت پایین آوردن دمای ماهی پس از صید.
  • راه سازی و سد سازی و ساخت بتن:جهت پایین آوردن دمای بتن.
  • صنایع شیمیایی:جهت پایین آوردن دمای محیط به منظور تثبیت دمای رنگدانه ها.
  • یخ خوراکی.

مزایای
یخساز پولکی :
  • تبدیل سریع آب به یخ با دمایی پایین تر از -8˚C
  • تشکیل یخ های خشک تمیز بهداشتی ور اشکال زیبا و جداسازی آسان.
  • سطح بالای تماس ذرات یخ با اجسام موجب تأثیرگذاری بهتر میگردد.
  • یخ پولکی فاقد لبه های تیز و برنده می باشد که سبب عدم آسیب رسانی به اجسام در تماس با یخ می گردد.
  • دستگاههای تولید یخ پولکی در ابعاد کوچک،سبک و قابل استفاده در هر زمان می باشد.